EN

Podzakonski akti RSS

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - neslužbeni pročišćeni tekst (NN 150/13 i 02/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (NN 02/17) 
Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača NN 77/15

Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela NN 77/15
Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava NN 47/15
Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima NN 28/15
Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom NN 132/14
Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika NN 83/14
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa NN 79/14
Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija NN 150/13
Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija NN 131/13
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada NN 93/13
Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga NN 46/10
Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima NN 43/10
Popis značajnih događaja NN 47/08
Pravila o odvajanju radijskog oglašavanja od uredničkog sadržaja


 

 Arhiva

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas