EN

Oglašavanje tijela državne uprave i pravnih osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske 2016

Člankom 33. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) propisano je da su tijela državne uprave kao i pravne osobe u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske dužne 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u audiovizualnim ili radijskim programima regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija. Istim je člankom, stavkom 2., propisano da su tijela državne uprave i pravne osobe dužne do 31. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti Vijeće za elektroničke medije o učinjenom oglašavanju u navedenim programima.

Obrazac
Nakladnici radija i televizije na regionalnoj i lokalnoj razini 

Ovjeren i potpisan obrazac s traženim podacima dostavlja se na e-mail adresu:clanak33@e-mediji.hr ili na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 Zagreb.

 

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas