EN

Program rada za 2018. godinu VEM-a i AEM-a

Na temelju članka 69. stavka 1. alineje 24. Vijeće za elektroničke medije usvojilo je Plan rada Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2018. godinu.

Program rada za 2018. godinu VEM-a i AEM-a

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas