EN

Izvješće neovisnog revizora za 2016.godinu

Izvršena je revizija financijskog izvještaja Agencije za elektroničke medije za 2016.godinu. Izvješće neovisnog revizora i revidirani godišnji financijski izvještaji za 2016.godinu obuhvaćaju izvještaj o prihodima i rashodima Agencije te bilancu sa stanjem na dan 31.prosinca 2016.godine. Od 1. siječnja 2016.godine Agencija za elektroničke medije je upisana u registar korisnika proračuna te je sukladno tome obveznik vođenja proračunskog računovodstva i primjenjuje propise koji se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna.

Izvješće 

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas