EN

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

Agencija za elektroničke medije je samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar. Od 1.siječnja 2016. godine Agencija za elektroničke medije upisana je u registar korisnika proračuna te je sukladno tome postala obveznik vođenja proračunskog računovodstva i primjenjuje propise koji se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna. Financijsko poslovanje i elementi računovodstvenog sustava uređeni su Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15, 87/16 i 03/18) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15 i 135/15, 2/17 i 28/17). 

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas