EN

Zapisnik o održanom sastanku s dijelom nakladnika neprofitnih elektroničkih publikacija

Z A P I S N I K
o održanom sastanku

 

Predmet: Dopis dijela nakladnika neprofitnih elektroničkih publikacija vezano na dopis Ravnatelja Agencije za elektroničke medije g. Damira Hajduka od dana 27. rujna 2017. godine na temu istraživanja posjećenosti i čitanosti neprofitnih publikacija koje koriste sredstva Fonda za poticanje pluralizma medija.

Prisutni od strane Agencije: Damir Hajduk, Gordana Simonović, Suzana Kunac, Davor Marić, Marija Kanazir, Stanislav Bender i Roberta Grgić 

Pozvani nakladnici neprofitnih elektroničkih publikacija: Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga za medijski aktivizam, Dom kulture Zagreb, Kurziv-platforma za pitanja kulture, medija i društva, Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga-svijet kroz obične oči“  

Prisutni nakladnici neprofitnih elektroničkih publikacija: Ivor Fuka (LUPIGA.COM), Jelena Tešija (LIBELA.ORG), Ana Kuzmanić (H-ALTER), Ivana Perić (H-ALTER), Karolina Hrga (SLOBFIL), Matija Mrakovčić (KULTURPUNKT), Iva Tomečić (CROL.HR) i Goran Borković (FORUM.TM) 

Uvodno je g. Hajduk pozdravio prisutne predstavnike neprofitnih elektroničkih publikacija, te je istakao da je predmet sastanka zapravo način da se pokušaju dati odgovori na sva pitanja, odnosno nedoumice koje imaju nakladnici neprofitnih elektroničkih publikacija vezano na dopis AEM od dana 27. rujna 2017. godine, a kojim ih je AEM obavijestila da će se u sklopu provođenja analize društvenog utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (kratko: Fond) (2013, 2014 i 2015) provesti i istraživanje neprofitnih elektroničkih publikacija koje su se uspješno natjecale za sredstva Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija, a čija bi svrha bila analizirati opseg, djelovanje i trendove neprofitnog novinarstva. Sukladno navedenom, g. Hajduk ih je obavijestio da će Istraživanje provesti društvo Ipsos d.o.o., te da će ih predstavnici navedenog društva kontaktirati radi dogovora oko instalacije skripti na njihove web stranice. 

G. Stanislav Bender je također pojasnio da sukladno čl. 14. Zakona o državnim potporama AEM treba voditi evidenciju i podnijeti izvješće Ministarstvu financija koje treba sadržavati i analizu učinkovitosti potpora. Kako bi AEM navedeno mogla postići potreban joj je uvid u opseg i učinke  djelovanja neprofitnih nakladnika elektroničkih medija. Naime, AEM mora obavijestiti nadležne institucije RH i Europske komisije na što su se potrošila sredstva Fonda. 

Na izravan upit g. Bendera što zapravo muči predstavnike neprofitnih elektroničkih publikacija i da li imaju kakav prijedlog, odgovor je bio da ih zanima za što će AEM točno koristiti prikupljene podatke kao i na koji način. Također predlažu da im Agencija da pisanu izjavu o povjerljivosti koja bi regulirala način postupanja sa prikupljenim podacima.

Gđa. Suzana Kunac, članica Vijeća je istaknula da AEM treba izraditi analizu utjecaja Fonda za pluralizam, te da bi to mogla izraditi trebaju joj podaci koji će se prikupljati pojedinačno, međutim tako prikupljeni podaci neće se objavljivati pojedinačno, nego skupno (bez navođenja pojedinačnih podataka i brojki). Ona je također istaknula da će se istraživanje provesti samo nad trideset nakladnika koji su dobili sredstva iz Fonda, te je također navela da će se napraviti intervju sa deset urednika koje izabere sam Ipsos d.o.o. 

Gđa. Suzana Kunac je također istaknula da se treba utvrditi koji je doseg neprofitnih nakladnika, dok je gđa. Gordana Simonović, također članica Vijeća na iskazno nepovjerenje predstavnika neprofitnih elektroničkih publikacija istaknula da sakupljene podatke, odnosno spoznaje AEM neće koristiti prilikom dodjeljivanja sredstava iz Fonda u budućem razdoblju. Također je istaknuto da AEM prilikom dodjeljivanja sredstava iz Fonda koristi isključivo i samo parametre koji su propisani relevantnim zakonskim propisima.

 

Zaključno je dogovoreno da;

*             će AEM dostaviti predstavnicima neprofitnih elektroničkih publikacija koji će biti obuhvaćeni istraživanjem točnu specifikaciju skripte, kako bi vidjeli koji podaci će se točno prikupljati,

*             AEM nije u mogućnosti upotrijebiti podatke kojima neprofitni nakladnici već raspolažu, te da da su im potrebni podaci prikupljeni i obrađeni od stane trećih nezavisnih osoba, u ovom slučaju društva Ipsos d.o.o. i g. Ivana Burića,

*             će se podaci početi prikupljati počevši od trenutka instalacije, a ne retrogradno,

*             će se prikupljeni podaci objaviti skupno, a ne pojedinačno (podaci neće biti individualizirani, te se neće koristi podaci odnosno nazivi neprofitnih nakladnika),

*             će AEM dostaviti neprofitnim nakladnicima izjavu o povjerljivosti podataka. Povjerljivost se ne primjenjuje na rezultate istraživanja. Svi podaci koji se prikupljaju putem skripti bit će uključeni u rezultate istraživanja, samo će nazivi pružatelja biti pseudonimizirani,

*             će AEM napraviti pisani zapisnik sa predmetnog sastanka koji će se javno objaviti na stranici AEM kako bi svi neprofitni nakladnici bili upoznati sa rezultatima predmetnog sastanka.

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas