EN

Vijeće za elektroničke medije usvojilo Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije usvojilo je 8. rujna 2016. Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. Preporuke se, između ostaloga, donose radi provedbe Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, kako bi se ponajprije pomoglo pružateljima medijskih usluga televizije, radija, usluga na zahtjev i elektroničkih publikacija u ispunjavanju propisanih obveza, posebice u klasifikaciji programa. Vijeće i Agencija za elektroničke medije kontinuirano rade na promicanju važnosti medijske pismenosti te se ovaj dokument može gledati i kao dio tih napora. Medijska pismenost, odnosno sposobnost kritičkog vrednovanja medijskih poruka i razvijanje otvorenog, aktivnog i kritičkog stava prema medijskim sadržajima, danas nije samo važna, već je možda i ključna pismenost i vještina za razvoj i odrastanje djece u medijski posredovanom svijetu. Edukacija i podizanje razine medijske pismenosti i djece i roditelja najbolji su način za zaštitu maloljetnika od potencijalno štetnih medijskih sadržaja. Stoga su Preporuke namijenjene i roditeljima, kojima bi trebale pomoći u odabiru primjerenog audiovizualnog sadržaja i medijskom obrazovanju njihove djece, kao i sudionicima u obrazovnom procesu u kreiranju nastave i obrazovnih sadržaja i alata. Temeljni cilj ovog dokumenta pružiti je preporuke za oblikovanje, kategorizaciju i uporabu medijskih sadržaja kako bi se osigurala što kvalitetnija razvojna okolina djece i adolescenata. Nadamo se da će Preporuke poslužiti ne samo kao koristan savjetodavan priručnik već i kao poticaj za daljnje rasprave, kojima će svi dionici nastojati doći do rješenja koja će pomoći djeci i mladima da postanu odgovorni građani u sve više medijski i tehnički posredovanom i globaliziranom svijetu. 

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija preuzmite ovdje.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas