EN

U NN objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesija br. 07/17 (radio)

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u NN, tj. do 12. siječnja 2018.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u NN, tj. do 5. veljače 2018.

Obavijest

Narodne novine br. 2/2018
05.01.2018.

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.

NAPOMENA: Mole se zainteresirani ponuditelji da prilikom podnošenja zahtjeva za dostavu dokumentacije obavezno naznače koncesijsko područje za koje namjeravaju aplicirati.

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas