EN

U NN objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesija br. 02/18 (radio)

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama odnosno do 20. srpnja 2018.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do 13. kolovoza 2018.

Obavijest

Narodne novine br. 62/2018 13.07.2018.

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje

NAPOMENA: Mole se zainteresirani ponuditelji da prilikom podnošenja zahtjeva za dostavu dokumentacije obavezno naznače koncesijsko područje za koje namjeravaju aplicirati.

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas