EN

Pokreće se istraživanje o mogućnostima prijama televizijskih programa u HD rezoluciji

U zadnjem kvartalu 2018. bit će provedeno istraživanje o mogućnostima prijama televizijskih programa u HD rezoluciji putem postojećih prijamnika za zemaljsku televiziju u kućanstvima diljem naše zemlje.

Terensko istraživanje provest će agencija AGB Nielsen Media Research na uzorku od 4000 kućanstava na cijelom području Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja trebali bi biti objavljeni do kraja prosinca 2018. te će, između ostaloga, biti korišteni pri izradi Nacionalnog plana djelovanja omogućavanja uporabe frekvencijskog pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge i osiguravanja raspoloživosti frekvencijskog pojasa ispod 700 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga.

Istraživanje je naručeno od strane tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. koja će, u svrhu spomenutog istraživanja, početkom rujna 2018. pustiti dva testna HD signala (statične slike) kako bi se testirao prijam u kućanstvima. Ti će signali biti isključeni do kraja prosinca 2018.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas