EN

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 07/17

Vijeće za elektroničke medije je na 06-18 sjednici, održanoj 14. veljače 2018., otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/17 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija.

Otvorene ponude

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas