EN

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 04/18

Vijeće za elektroničke medije je na 40-18 sjednici održanoj 31. listopada 2018. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija.

Otvorene ponude

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas