EN

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 03/18

Vijeće za elektroničke medije je na 36-18 sjednici održanoj 4. listopada 2018. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija.

Otvorene ponude

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas