EN

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 02/18

Vijeće za elektroničke medije je na 31-18 sjednici, održanoj 29. kolovoza 2018., otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija.

Otvorene ponude

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas