EN

Odricanje od koncesije - Media centar d.o.o. Zadar - područje grada Zadra (L-ZD)

Vijeće za elektroničke medije je na 28-16 sjednici, održanoj 7. rujna 2016., primilo na znanje dopis nakladnika radija Media centar d.o.o. Zadar kojim obavještava kako se odriče koncesije za područje grada Zadra (L-ZD).

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas