EN

Javna objava odluke o davanju koncesija (po Obavijesti broj 08/17) za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije

Vijeće za elektroničke medije će 14. ožujka (srijeda) 2018. godine, s početkom u 15.00 sati, javno objaviti odluke o davanju koncesija po Obavijesti broj 08/17 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije.

Javna objava održat će se u prostorijama Agencije za elektroničke medije, Jagićeva 31/4 kat, Zagreb.

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas