EN

Dostava očitovanja o ostvarenim ukupnim godišnjim prihodima za 2017. godinu

Člankom 66. stavkom 7. Zakona o elektroničkim medijima propisano je da se sredstva za rad Agencije za elektroničke medije, osiguravaju u skladu s godišnjim financijskim planom Agencije iz iznosa od 0,5% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili pružatelji medijskih usluga obavljanjem djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija te djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija.

 DOSTAVA OČITOVANJA O OSTVARENIM IZNOSIMA PRIHODA ZA 2017. godinu radi se isključivo putem web aplikacije, unutar modula Obveze 0,5%.

 Za pristup modulu Obveze 0,5% unutar PMU-u trebat će Vam korisničko ime i lozinka. Svi pružatelji koji su već predavali očitovanja putem modula Obveze 0,5% imaju te podatke dok su novoupisani pružatelji u 2017. godini isto dobivali zajedno sa Ugovorom za koncesiju, Odlukom o upisu ili izdanim Dopuštenjem, ovisno o vrsti medijske usluge koju pružaju.

 Ukoliko korisničko ime i lozinku ipak niste zaprimili ili ste ih zagubili, kontaktirajte nas na prihodi@e-mediji.hr

 Krajnji rok za očitovanje obveznika o ostvarenim iznosima ukupnog prihoda za 2017. godinu (koji predstavlja informativnu kategoriju i treba odgovarati iznosu iz godišnjih financijskih izvještaja subjekta za 2017. godinu) te iznosu prihoda od obavljanja djelatnosti za 2017. godinu, (a koji predstavlja osnovicu za izračun 0,5% obveze) je ponedjeljak, 30. travnja 2018. godine.

Molimo povedite brigu da na vrijeme i ispravan način ispunite svoju zakonsku obvezu.

 Napominjemo, zbog prošlogodišnjih iskustava, da sredstva dodijeljena pružateljima u 2017. godini unutar javnih natječaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija ulaze u osnovicu za izračun 0,5% obveze za 2017. godinu.

 Na web stranici Agencije objavljen je i Vodič za predavanje očitovanja o ostvarenim ukupnim godišnjim prihodima pa ga prije dostave očitovanja preuzmite i vrlo pažljivo pročitajte u cijelosti.

Sukladno prošlogodišnjim iskustvima, pružatelji su često griješili kako nisu do kraja pročitali i slijedili Vodič i tamo navedene upute.

 Najčešće greške su se događale nakon što bi pružatelji unijeli iznose ukupnih prihoda i prihoda od obavljanja djelatnosti te tražena objašnjenje, na način da nisu ulazili u tab „Dokumentacija“ (desno od taba Prihodi) gdje je potrebno obvezno preuzeti obrazac prijave za svaku vrstu medijske usluge, isprintati ih, potpisati i pečatirati, te skenirati i podignuti (uplodati) u modul PMU-a.

Nakon što bi se podignuli svi dokumenti u sustav potrebno je i kliknuti na „Završi“ čime tek završavate obvezu predaju očitovanja.

Istovremeno Vaše predano očitovanje dobiva status „Podneseno“.

 Ukoliko nakon završetka predaje očitovanja ne vidite status „Podneseno“ jasno je da postupak predaje očitovanja nije napravljen na ispravan i valjan način.

 Sve dodatne upite šaljite na e-mail adresu: prihodi@e-mediji.hr

 

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas