EN

Agencija za elektroničke medije pokreće nacionalni program za praćenje ženskog sporta

Zagreb, studeni 2017. – Agencija za elektroničke medije će u suradnji s vladinim Uredom za ravnopravnost spolova u 2018. godini pokrenuti nacionalnu kampanju za promicanje praćenja ženskog kolektivnog sporta u medijima. Inicijativom će biti obuhvaćeni lokalni i nacionalni mediji, a kampanja će biti usmjerena na samoregulaciju rada medija, odnosno na pridavanje jednake važnosti ženskom kolektivnom sportu.

Agencija za elektroničke medije će donijeti preporuke o načinima smanjivanja rodnog jaza kod informiranja i praćenja između ženskih i muških kolektivnih sportova te  provesti kampanju o većoj vidljivosti ženskih kolektivnih sportova. Na nedavno održanim 10. Danima elektroničkih medija predstavili smo rezultate istraživanja o zastupljenosti ženskog kolektivnog sporta na nacionalnim televizijama i rezultati su poražavajući. AEM sudjeluje i u radu Mediteranske mreže regulatornih tijela čija je preporuka rad na samoregulaciji medija, zaustavljanje stereotipnog i diskriminirajućeg načina izvještavanja, te promicanje koncepta sporta kao važnog faktora osobnog razvoja“, ističe članica Vijeća za elektroničke medije i voditeljica projekta, Suzana Kunac.

Istraživanje Agencije za elektroničke medije o zastupljenosti ženskog kolektivnog sporta u medijima pokazalo je da je u periodu od tri tjedna na sve tri nacionalne televizije bilo 370 emitiranih sportskih priloga, od čega je samo 14 bilo o ženskom kolektivnom sportu, odnosno samo 4 posto.  Ženski sport je nešto zastupljeniji u sportskim vijestima javne televizije, ali  se i dalje radi o skromnom udjelu koji jedva premašuje 5 posto. A o  potrebi ravnopravnijeg praćenja ženskog kolektivnog sporta najviše govori podatak da su od 17 posto registriranih sportašica u odnosu na 83 posto registriranih sportaša, 50 posto uspješnih plasmana u olimpijskim sportovima postigle hrvatske sportašice.

Agencija za elektroničke medije aktivno sudjeluje u radu Mediteranske mreže regulatornih tijela i pozdravlja nedavno donesene preporuke donesene nakon studije o “Ravnopravnosti između muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih medija”.

 Izvještaj možete pogledati ovdje.

 Izvještaj o jednakosti spolova u sportu.
 Žene i sport.

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas