EN

Poziv za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala

Agencija za elektroničke medije obavještava sve podnositelje prijava temeljem Poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala da je iskazan izuzetno velik interes za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih programskih kanala u zemaljskoj mreži u tehnologiji DAB +.

Iskazan javni interes premašuje tehničke mogućnosti multipleksa, u koji za potrebe eksperimentalnog emitiranja u tehnologiji DAB+ može biti uvršteno najviše šesnaest kanala.

Nakon preliminarnog razmatranja svih pristiglih ponuda i nakon provedenih konzultacija sa Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM)-om i OiV-om kao mrežnim operaterom, obavještavaju se svi ponuditelji da će se proces aplikacije i odlučivanja o podnesenim prijavama nastaviti nakon dopunskih očitovanja podnositelja prijava prihvaćaju li sudjelovanje u postupku pod daljnjim tehničkim i organizacijskim uvjetima.

  1. Sudjelovanje u digitalnom eksperimentalnom emitiranju moguće je samo na ukupnom području pokrivanja koje obuhvaća Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju, dio Karlovačke županije, dio Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goransku županiju i Istarsku županiju, sa lokacija Sljeme, Ivanščica, Mirkovica i Učka.
  2. Za potrebe testiranja sustava, mrežni operater OiV će svim sudionicima omogućiti propusnost u mux-u od prosječno 72 Kb/s, uz mjesečnu naknadu od 3.300 KN.
  3. Predvidivi ukupni mjesečni trošak koji snosi svaki pojedini nakladnik je ukupno 3.300 KN, a plaća se za cijelo vrijeme trajanja eksperimentalnog emitiranja koje traje godinu dana.

Podnositelji prijava pozivaju se da se očituju prihvaćaju li navedene uvjete u cijelosti do 05. listopada 2017., u 12.00 sati. Očitovanja se šalju elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte info@e-mediji.hr .

Za podnositelje prijava koji do navedenog roka ne dostave očitovanje, smatrat će se da su povukli podnesenu prijavu.

Odluku o odabiru ponuditelja, sukladno kriterijima iz Javnog poziva Vijeće za elektroničke medije donijet će do 10. listopada 2017. godine.

 

Agencija za elektroničke medije

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas