EN

Savjetovanje o Prijedlogu Preporuke za zaštitu maloljetnika i sigurno korištenje elektroničkih medija

Na poveznici otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Preporuke za zaštitu maloljetnika i sigurno korištenje elektroničkih medija.

Rok za dostavu primjedaba i prijedloga je 20. lipnja 2016. godine putem aplikacije na navedenoj poveznici.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas