EN

Agencija

Agencija za elektroničke medije (AEM) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi Statut koji potvrđuje Hrvatski sabor.


Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije koje je upravno tijelo Agencije. Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom, te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije je i ravnatelj Agencije, a imenuje ga Sabor RH.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, sukladno Pravilniku  o unutarnjem ustrojstvu Agencije za elektroničke medije, ustrojene su sljedeće unutarnje jedinice:


1. Ured ravnatelja

Josip Popovac, ravnatelj Agencije i predsjednik Vijeća
jpopovac@e-mediji.hr
+385 (0)1 488 2610

 Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća
 rtomljenović@e-mediji.hr
+385 (0)1 488 2610

Marija Kanazir, pomoćnica Ravnatelja Agencije 
mkanazir@e-mediji.hr
+385 (0)1 488 2766 

Sanja Pančić, savjetnica Ravnatelja za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
spancic@e-mediji.hr
+385 (0)1 488 2766 


2. Odjel za nadzor i analizu medijskih sadržaja

Stanislav Bender, voditelj Odjela
sbender@e-mediji.hr
+385 (0)1 488 2766 

3. Odjel za gospodarenje i financiranje

Zoran Jakić, v.d. voditelj Odjela
zjakic@e-mediji.hr
+385 (0)1 3764 663

4. Pravni odjel

Miro Križan, voditelj Odjela
mkrizan@e-mediji.hr
+385 (0)1 488 2766 

Kontakt


Pogledaj veću kartu

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas