EN

Zapisnik s 17-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 03. svibnja 2017.

Zapisnik s 17-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 03. svibnja 2017.

D N E V N I   R E D:

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 02/17 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Radio Kaštela d.o.o. – obavijest o odricanju od koncesije
  4. Prijedlozi za ispis i upis pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  5. Verifikacija analize tržišta elektroničkih publikacija
  6. Razno

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas