EN

Radne grupe za koregulaciju

Sastanci radnih grupa za koregulaciju okupljene s ciljem rasprave o otvorenim pitanjima koregulacije na području elektroničkih medija održale su radne sastanke.

U prilogu su dostupni zapisnici sastanaka radne grupe za izradu pravila o pristupu događajima od značajnog interesa za javnost koji se ne prenose na osnovu isključivih prava te radne grupe vezano za odvajanje oglašavanja od ostalog uredničkog sadržaja na radiju te Radne skupine za izradu ko-regulativnog akta u vezi oglašavanja nezdrave hrane prema djeci u audiovizualnim komercijalnim komunikacijama.

 

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas