EN

Održan pripremni sastanak koregulacije

Vijeće za elektroničke medije održalo je pripremni sastanak na temu provedbe Zakona o elektroničkim medijima, u cilju doprinosa koregulaciji na području elektroničkih medija.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici nakladnika u Republici Hrvatskoj: Hrvatska radiotelevizija, Nova TV d. d., RTL Hrvatska d.o.o., Autor d.o.o., HOO TV d.o.o., Kapital net d.o.o., Nacionalna udruga televizija (NUT), Udruga nakladnika (UNA), Hrvatska udruga radija i novina (HURIN), te predstavnici Vijeća i Agencije za elektroničke medije.

Zaključeno je da će predstavnici sastanka, najkasnije do 14.02.o.g. imenovati predstavnike Radne skupine koja će na budućim sastancima raspravljati o otvorenim pitanjima koregulacije na području elektroničkih medija.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas