EN

Priopćenje VEM povodom natpisa u medijima vezano uz odluku HRT-a o nepokretanju novog programskog kanala – Radio Sjever

Sukladno upitu Nadzornog odbora upućenog Vijeću za elektroničke medije početkom kolovoza ove godine, te obzirom na napise u medijima vezano uz očitovanje Vijeća za elektroničke medije (VEM/Vijeće) o nepokretanju novog programskog kanala – Radio Sjever od strane HRT-a, skrećemo pozornost da se Vijeće za elektroničke medije o ovom pitanju višekratno pisanim i usmenim putem očitovalo tijekom protekle godine.

U 2015. godini, Vijeće za elektroničke medije se na poziv Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske uključilo u postupak savjetovanja o Prijedlogu izmjena i dopuna Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje 2013. – 2017.  Vijeće se tijekom provedbe procesa izrade prijedloga očitovalo mišljenjem klase 612-12/12-01/0257 urbroj 567-02/01-15-20 od 23. listopada 2015. Mišljenje Vijeća bilo je da načelno treba pozdraviti namjeru Hrvatske radiotelevizije da u okviru postojećih prihoda pokrene novi programski kanal, a što predstavlja širenje javne funkcije. Međutim, Vijeće je tada istodobno istaklo da je člankom 3. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji propisano da HRT svoju djelatnost ostvaruje emitiranjem osam radijskih programskih kanala na županijskoj i regionalnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji. Slijedom te odredbe Zakona, imajući u vidu Prijedlog koji je stavljen na javnu raspravu, Hrvatska radio televizija planirala je uvesti novi programski kanal (Radio Sjever) što nije u skladu s odredbama Zakona.  Ovo mišljenje su predstavnici Vijeća i Agencije prezentirali i relevantnim dionicima rasprave o Prijedlogu i na sastanku u Ministarstvu kulture 27.10.2015.

Kako zaključno do današnjeg dana Zakon o HRT-u nije mijenjan, odluka Vijeća nepromijenjena je po ovom predmetu.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas