EN

Mišljenje Suda časti HURA-e sukladno upitu Agencije za elektroničke medije – oglasna kampanja Herbafast Lady

Sukladno upitu građana i Agencije za elektroničke medije za ocjenom prihvatljivosti oglasne kampanje Herbafast Lady, Sud časti HURA-e zaključio je da poruka iz TV oglasa nije u skladu s odredbama Kodeksa oglašavanja i tržišnog komuniciranja HURA-e. Sud časti je svoju odluku donio na svojoj 57. sjednici, održanoj 14. srpnja 2017.

 Zaključak Suda časti možete vidjeti ovdje

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas