EN

Mapiranje medijske pismenosti 28 zemalja članica Europske unije


Europski audiovizualni opservatorij (EAO) objavio je izvješće pod nazivom „Mapiranje praksi i aktivnosti medijske pismenosti u EU-28”, kojeg je sufinancirala Europska komisija.

Studija je prvo veliko mapiranje u domeni medijske pismenosti u Europi, koja pruža detaljnu analizu glavnih trendova, temeljenu na analizi 547 projekata. Autori izvješća su otkrili da su inicijative za razvoj „kritičkog razmišljanja” bile najčešća tema projekata, te poboljšanje osposobljenosti pretraživanja i korištenja multimedijskih sadržaja i usluga. Ostali rezultati uključuju vrlo aktivnu ulogu civilnog društva s izvannastavnim projektima usmjerenih prema mladima. Metodologija izrade izvješće temeljena je na upitniku, dostavljenom nacionalnim stručnjacima u svakoj od zemalja EU-a, koji su pozvani identificirati projekte značajne za razvoj medijske pismenosti u svojoj zemlji i pružiti više analitičkih informacija o ukupno pet projekata na nacionalnoj razini, koji su korišteni za ovo istraživanje.  Studija je popraćena prilozima koji uključuju detaljne nacionalne sažetke te studije slučaja. Kontribucija hrvatskog projektnog partnera osigurana je od strane doc.dr.sc. Igor Kanižaja, profesora na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i potpredsjednika Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Izvješće

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas