EN

Međunarodna suradnja RSS

Agencija za elektroničke medije u svom svakodnevnom djelovanju aktivno surađuje s nacionalnim regulatorima i drugim međunarodnim organizacijama. Od 2014. godine Agencija je članica Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA). ERGA je osnovana 3. veljače 2014. od strane Europske komisije te okuplja 28 predsjednika ili visokih predstavnika nezavisnih nacionalnih regulatornih tijela za audiovizualne medijske usluge nominiranih u svakoj od država članica. Od 2005.godine članica smo Europskog udruženja nacionalnih regulatora EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), Mediteranske mreže regulatornih tijela od 2012.godine te Foruma regulatora srednje Europe (CERF) od 2014. Sudjelujemo u radu drugih međunarodnih udruženja i radnih skupina Europske komisije za audiovizualnu i medijsku politiku, Vijeća Europe i Europskog audiovizualnog opservatorija.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas