EN

Poziv za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala – II faza

Pozivaju se zainteresirani pružatelji medijske usluge radija koji su upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija te Knjigu pružatelja medijskih usluga radija iz čl. 79. Zakona o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13) da iskažu interes za privremeno eksperimentalno emitiranje koje je predmet javnog poziva.

Predmet javnog poziva je pravo privremenog eksperimentalnog emitiranja u digitalnoj radiodifuziji radijskog programskog kanala u tehnologiji DAB+, na području pokrivanja koje obuhvaća Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Osječko-baranjsku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, dio Sisačko-moslavačke županije i dio Karlovačke županije sa lokacija Sljeme, Ivanščica, Belje, Učka i Brač - Vidova gora.

Rok za dostavu iskazivanja interesa je 31. listopada 2018., najkasnije do 12.00. sati.

Poziv

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas