EN

Poziv za iskazivanje javnog interesa – obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija

Pozivaju se udruge civilnoga društva, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja:


- grada Malog Lošinja
- grada Vrgorca
- grada Labina
- grada Korčule
- grada Metkovića
- grada Orahovice
- grada Novske
- grada Delnica
- grada Petrinje
- općine Vela Luke
- grada Vukovara
- općine Borovo,

da dostave pisano očitovanje o iskazu javnog interesa.

Interes javnosti iskazuje se za djelovanje radijskog kanala kao elektroničkog medija, a ne za određenog nakladnika. 

Rok za dostavu iskazivanja interesa je 6. prosinca 2017. godine (zaključno do 12 sati). 

Poziv

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas