EN

Odluka o dodjeli sredstava Fonda 03/15

Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 03/15 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika televizije, nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2016. godinu („Narodne novine“ broj 125/15, dalje u tekstu: Javni natječaj) dodijeljena su ukupna sredstva za programe za koje nisu dodijeljena sredstva Fonda po Javnom natječaju broj 01/15 i 02/15 za:

- 16 nakladnika televizije u iznosu od = 5.533.937,62 kuna – državne potpore,

- 92 nakladnika radija te neprofitna pružatelja medijskih usluga radija iz članka 19. i 79. ZEM-a u iznosu od = 6.035.289,16 kuna – potpore male vrijednosti,

- 2 nakladnika radija u iznosu od = 129.014,09 kuna – državne potpore,

- 13 neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija u iznosu od = 251.982,49 kuna – potpore male vrijednosti,

- 11 neprofitnih proizvođača audiovizualnog programa u iznosu od = 2.313.000,00 kuna – potpore male vrijednosti,

- 4 neprofitna proizvođača radijskog programa u iznosu od = 491.500,00 kuna – potpore male vrijednosti.

Odluka 

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas