EN

Izjava o primljenim potporama male vrijednosti

Skrećemo pozornost Pružateljima medijskih usluga, kojima su dodijeljena sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, da su obvezni prije isplate drugog dijela sredstava (za 2018.) dostaviti potvrdu (obavijest) nadležnog tijela o dodijeljenim potporama male vrijednosti u 2016., 2017. i 2018. godini u određenom iznosu ili izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o tome jesu li im u razdoblju 2016., 2017. i 2018. godine dodijeljene državne potpore u određenom iznosu. Za 2018. godine navodi se i planirani iznos.

 Izjavu je potrebno ispuniti i ovjeriti kod javnog bilježnika te je dostaviti na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31 (III. kat), 10 000 Zagreb.

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas