EN

Otvorene ponude prema Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije broj 02/17

Vijeće za elektroničke medije je na 17-17 sjednici, održanoj 03. svibnja 2017., otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/17 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije.

Ponude obavijest 02/17

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas