EN

Organizacija radionica - odabir teme

Godišnjim programom rada Agencije za elektroničke medije (AEM) za 2017. i 2018. godinu planiran  je nastavak provedbe aktivnosti medijske pismenosti organiziranjem edukacija nakladnika o dijelu tema koje mogu prijaviti na Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija prema članku 64. Zakona o elektroničkim medijima (ZEM).  Od svih tema koje se mogu prijaviti na Fond u dva dosadašnja ciklusa edukacija za nakladnike televizije i radija, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, urednika i novinara edukacije su se odnosile na teme: „nacionalne manjine u RH“ i  „poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti“.

 Za sljedeći ciklus edukacija zanimalo bi nas koja bi vam od preostalih tema iz članka 64. ZEM-a bila od najvećeg interesa i najkorisnija za vaš budući rad.

 Molimo da odgovore dostavite najkasnije do 20. srpnja 2017.  putem upitnika.

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas