EN

Odabrani radio i TV novinari za edukaciju u Kini

Vijeće za elektroničke medije objavilo je 28.7.2017. Poziv zainteresiranim novinarima i urednicima radija i televizije za iskaz interesa za sudjelovanje na „Seminaru za glavne radijske i televizijske novinare i urednike iz zemalja središnje i jugoistočne Europe“ koji će se održati u Narodnoj Republici Kini,  od 11. do 24. rujna 2017. 

Seminar organizira kineska televizijska mreža Jiangsu Broadcasting Corporation (JSBC), a domaćin je Državna uprava za tisak, radio, film i televiziju NR Kine (SAPPRFT). Organizator u cijelosti pokriva troškove puta i smještaja. Ukupno je šesnaest država primilo poziv za sudjelovanje, iz svake države na Seminaru mogu sudjelovati jedan do dva novinara koji ispunjavaju uvjete navedene u Pozivu. 

Rok za iskaz interesa za sudjelovanje na Seminaru istekao je 31. srpnja 2017. u 12 sati. Do tog je termina Agencija za elektroničke medije zaprimila ukupno osam prijava, interes su iskazala po četiri radijska novinara/urednika i četiri televizijska novinara/urednika iz raznih regija Hrvatske. 

Na sjednici održanoj 3. kolovoza 2017., Vijeće za elektroničke medije odlučilo je, pregledom navedenih prijava, za sudjelovanje na Seminaru preporučiti Katarinu Gulan, urednicu i novinarku Novog radija iz Zadra te Ivana Čalića, glavnog urednika Slavonsko-brodske televizije (SBTV). Kriteriji za odabir kandidata bili su, uz uvjete definirane od strane organizatora Seminara,  postignuća u novinarskoj profesiji, iskustvo, motiviranost kandidata, obrazovanje te znanje stranih jezika. 

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas