EN

Sustav javne nabave RSS

Sukladno zakonskoj regulativi, Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Uredbi o objavama javne nabave NN 10/12, Agencija za elektroničke medije provodi postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj, koji su objavljeni u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Postupci javne nabave u tijeku

Izrada studije utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za razdoblje 2013.-2015.

Postupci bagatelne nabave iznad 70.000,00 kuna

- trenutno nema postupaka u tijeku -

Sustav javne nabave

Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Sklopljeni ugovori u 2016.
Sklopljeni ugovori u 2015.
Sklopljeni ugovori u 2014. 
Sklopljeni ugovori u 2013.


Sprječavanje sukoba interesa

© 2017 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas