EN

Sustav javne nabave RSS

Sukladno zakonskoj regulativi, Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Uredbi o objavama javne nabave NN 10/12, Agencija za elektroničke medije provodi postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj, koji su objavljeni u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Postupci javne nabave u tijeku

- trenutno nema postupaka u tijeku - 

Postupci jednostavne nabave iznad 70.000,00 kuna

Poziv - nabava usluge dizajna i održavanja internet stranice Agencije za elektroničke medije, te prilagodbe knjige standarda

Sustav javne nabave

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu - II.
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2017. godinu


Sklopljeni ugovori u 2017.
Sklopljeni ugovori u 2016.
Sklopljeni ugovori u 2015.
Sklopljeni ugovori u 2014. 

 

Sprječavanje sukoba interesa

© 2018 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas